Juhatus


Esimees

Jaak Truu

Juhatuse liikmed

Signe Viggor – laekur
Maia Kivisaar
Triinu Visnapuu – FEMSi delegaat