Eesti Mikrobioloogide Ühenduse üldkoosolek


Hea kolleeg!

10. juunil kell 12.00 toimub Eesti Mikrobioloogide Ühenduse üldkoosolek
aadressil Riia 23, Tartu, ruum 217 (TÜ Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut)

Koosolek algab ettekandega „Soolestiku mikrobioom: keskkonna ja geneetika vahelised seosed“ (Elin Org, TÜ Eesti geenivaramu)
Koosoleku päevakorras on järgmised punktid:
1. EMÜ tegevuse aruanne – Jaak Truu
2. EMÜ finantstegevuse aruanne – Eve Naanuri
3. Majandusaasta aruande kinnitamine
4. EMÜ FEMS-i liikmena – Tiina Alamäe
5. EMÜ uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine avalikul hääletamisel
6. Jooksvad küsimused

Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmekandidaate võib esitada eelnevalt
meili teel (info@estmikro.org).

Kui Teil ei ole võimalik osaleda üldkoosolekul, siis palume volitada
kedagi enda asemel hääletama. Volituse vorme saabi alla laadida internetist: http://estmikro.org/dokumendid/
EMÜ põhikiri on leitav samalt aadressilt.

*EMÜ liikmemaks*
EMÜ liikmete üldkoosolekul 20.06.2011 kinnitati alates 2011.aastast EMÜ
sisseastumismaksuks 10.- EUR, aastamaksuks 10.- EUR/tudengitele 5.- EUR.
Liimemaksude võlgnevuste/ettemaksude kohta saab infot EMÜ kodulehelt (http://estmikro.org/liikmeotsing/).
EMÜ arveldusarve nr on 22 10 11 938 322, selgitusse: mida ja kelle eest maksate.

EMÜ juhatus