EMÜ üldkoosolek


12. juunil 2015 kell 12.00 toimub Eesti Mikrobioloogide Ühenduse
üldkoosolek aadressil Riia 23, Tartu, ruum 217 (TÜ Molekulaar- ja
Rakubioloogia Instituut)

Koosoleku päevakorras on järgmised punktid:
1. EMÜ tegevuse aruanne – Jaak Truu
2. EMÜ finantstegevuse aruanne – Eve Vedler
3. Majandusaasta aruande kinnitamine
4. EMÜ FEMS-i liikmena – Tiina Alamäe
5. EMÜ üritused 2015 aastal
6. Jooksvad küsimused

Kui Teil ei ole võimalik osaleda üldkoosolekul, siis palume volitada
kedagi enda asemel hääletama. Volituse vorme saab
alla laadida internetist:
http://estmikro.org/dokumendid/
EMÜ põhikiri on leitav samalt aadressilt.