EMÜ üldkoosolek 2017


2. juunil kell 12.00 toimub Eesti Mikrobioloogide Ühenduse üldkoosolek
aadressil Riia 23, Tartu, ruum 217 (TÜ Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut)
Koosolek algab ettekandega ’Antibiootikumitolerantsus ja persistorid’ (Prof. Tanel Tenson)

Koosoleku päevakorras on järgmised punktid:

1. EMÜ tegevuse aruanne – Jaak Truu
2. EMÜ finantstegevuse aruanne – Eve Naanuri
3. Majandusaasta aruande kinnitamine
4. EMÜ FEMS-i liikmena – Triinu Visnapuu
5. Jooksvad küsimused
Võimaluse korral palume oma osalemise EMÜ üldkoosolekul registreerida siin: http://doodle.com/poll/qx5hbsihkhf46233

Kui Teil ei ole võimalik osaleda üldkoosolekul, siis palume volitada
kedagi enda asemel hääletama. Volituse vorme saab alla laadida internetist: http://estmikro.org/dokumendid/

EMÜ põhikiri on leitav samalt aadressilt.

*EMÜ liikmemaks*

EMÜ liikmete üldkoosolekul 20.06.2011 kinnitati alates 2011.aastast EMÜ
sisseastumismaksuks 10.- EUR

aastamaksuks 10.- EUR

tudengitele 5.- EUR.
Liimemaksude võlgnevuste/ettemaksude kohta saab infot EMÜ kodulehelt (http://estmikro.org/liikmeotsing/).
EMÜ arveldusarve nr on 22 10 11 938 322, selgitusse: millise aasta ja kelle eest maksate.

EMÜ juhatus